Är SRS tvång för diagnos?

 

Det dyker ibland upp kommentarer här och där om att man inte är transsexuell om man inte är intresserad av att genomgå SRS (könskorreigerande operation), det är på många sätt ett befängt påstående. Här ska jag lite kort visa att det är direkt felaktigkt men hänsyn till de diagnoskriterier som finns.

Trollhare har tidigare publicerat en intressant lista på “kriterier” som ska vara uppfyllda för att man ska vara transsexuell enligt en viss grupp högljudda transsexuella personer, som ofta är klara med hela utredningen och operationer. De flesta av dessa kriterier är givetvis tagna ur luften, saknar all vetenskaplig grund och är skitsnack.

Vad Trollhare inte explicit har med i sin lista men som ofta förekommer från denna grupp är att en önskan som övergår allt annat att genomgå SRS är nödvändig för att vara transsexuell. En “sann” transsexuell är beredd att offra allt – även sitt liv på operationsbordet – för att få rätt fysiologiskt kön.

Detta är givetvis inte sant.

Det finns två dokument som beskriver kriterier för olika diagnoser. ICD-10 som är ett internationell dokumentm, och DSM-IV som är ett mer USA-centrerat. De har överlag rätt lika diagnoskrav.

Låt mig börja med vad ICD-10 säger om transsexualism. Gender Identity Disorder har kod ICD-10 F64.0.

A desire to live and be accepted as a member of the opposite sex, usually accompanied by a sense of discomfort with, or inappropriateness of, one’s anatomic sex, and a wish to have surgery and hormonal treatment to make one’s body as congruent as possible with one’s preferred sex.

Det skrivs alltså uttryckligen att TS är ett behov och önskan att leva och bli accepteratg som en medlem av det motsatta könet. Och som vanligtvis är följt av en önskan att ändra kroppen. Inga krav på SRS för diagnos här inte.

Tittar man sedan på DSM-IV 302.85 så är det lika tydligt här:

There are two components of Gender Identity Disorder, both of which must be present to make the diagnosis. There must be evidence of a strong and persistent gross-gender identification, which is the desire to be, or the insistence that one is of the other sex. This cross-gender identification must not merely be a desire for any perceived cultural advantages of being the other sex. there must also be evidence of persistent discomfort about one’s assigned sex or a sense of inappropriateness in the gender role of that sex.

Här är det mycket tydligt, titta speciellt i sista meningen. Man ska känna obehag för sitt medfödda kön eller dess könsroll. Jag kan alltså vara transsexuell om jag bland annat antingen avskyr att jag har snopp och saknar bröst eller för att jag mår dåligt av att leva i en manlig könsroll.

Alltså är dessa kriterier att SRS är en nödvändig del för diagnos helt felaktiga.

 Posted by at 12:10

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)