Trans-related research in Swedish

 

Forskning publicerad i journaler med peer-review

 

Examensarbeten av studenter

Juridik

2013; Ivarsson, S.; “Hatbrott och heteronormativitet – En granskning av homo- och bifobiska motiv i straffvärdebedömningar“; Masteruppsats vid Lunds Universitet

2012; Carlsson, S; “Ojämställda konstruktioner? En diskursanalys av diskrimineringslagens konstruktioner av kön, genus och sexualitet“; Masteruppsats vid Lunds Universitet

2012; Itzigehl, C; “Rätten att bilda familj oavsett sexuell läggning – En analys av Europadomstolens praxis“; Magisteruppsats vid Lunds Universitet

Logopedi

2012; Gajsek Lönngren, E; “Transrösten – Enkätundersökning om behov av logopediska insatser för personer i könskorrigeringsprocess i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion“; Masteruppsats vid Uppsala Universitet

Psykologi

2011; Nordlund, L.; “Att utveckla ett autentiskt kön: Motsättningar i utredares diskursiva produktion av transsexualism och andra könsöverskridande uttryck“; Mastertuppsats vid Umeå Universitet

2011; Traczyk, M., Wurm, M.; “‘Det är ju inget vi frågar efter som psykologer’ Psykologers upplevelse av klienter med könsöverskridande beteende“; Masteruppsats vid Örenro Universitet

Sexologi

2011; Arvidsson, A.; “Genitaliernas betydelse för den sociala konstruktionen av kön och genus“; Masteruppsats vid Malmö Högskola

Socialt Arbete

2011; C Larsson, L Linderberth; “Transsexualism – att falla inom ramen för en förståelsebar människa – en studie av utredarnas bedömning vid könstillhörighetsutredning“; Magisteruppsats vid Malmö Högskola

 Posted by at 13:17

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)